Søger job med IT-udvikling i bred forstand:

*Databehandling, også på tværs af forskellige datakilder vha. databasesystem, programmering; også kendskab til DWH og noSQL; samle data, rense data, lave noget statistik/få /overblik over data -få vist dette på hjemmesider. Matematikbaggrunden må være fordelagtig.


*Programmering: fx op mod Databaser, python, java, javascript; udvikling af web-services: har erfaring med at generere rest-service indenfor GIS-verden og bagefter bruge data igen. Denne viden kan bruges til automatiseringer af fx GIS-processer.
-Jeg har erfaring med multiprocessering af et sæt DEM-rasterlag til polygonlag med vandløb(streams) og højdekurver(contour); alle processorer kørte nær 100% -Arcgis bruger ofte kun én processor.
-Ved juletid afsluttede jeg et prototype projekt, hvor jeg automatisk downloadede alle kystnære 10km*10km DEM lag for DK og fandt gennemsnitsdybde for kystområder i 100m*100m celler ved en stormflodsoversvømmelse.
Det har givet en god forståelse for manipulation af rasterlag med basal lynhurtig Python-kode.

*Generer og anvende REST-services, som WMS og WFS. ArcGISPro gør det nemt at udstille geografiske lag på hjemmesider, webkort, webapps til AGOL. Indenfor det sidste halve år har jeg på hobbyplan arbejdet med med GeoServer. et gis-serverprogram, som en alternativ metode til udstilling af geografiske data fra databaser i form af WMS, WFS-tjenester. Jeg har analyseret sæt af REST-services og inddraget disse i Python kode


*GIS-viden: lave kort, læse og skrive data til kort-lag, både med ArcGISPro og QGIS. Lave WMS, WFS REST-services med ArcGIS og GeoServer. Bruge data fra WMS, WFS REST-services med ArcGISPro, QGIS og direkte i Pythonprogrammer.


*General it-viden: Jeg var 1. line supporter for mine kolleger. Har arbejdet i’ sparrings’-forhold med vores eksterne it-partner(Comby). Har godt kendskab til netværksteknologier.


*Teknisk orienteret projektledelse: Har haft kurser i PL. Med min generelle IT-viden(både om HW og SW) mener jeg at jeg vil kunne arbejde med PL, især hvis projektet er lidt it-teknisk, eller hvis der indgår eksterne it-leverandører.*Jeg ser mig selv som nysgerrig og innovativ, god til analyse og syntese. I et hobbyprojekt i maj laver jeg webapps med Googlemap, hvor brugeren kan markere rute, med kald af Googles elevation-service får jeg beregnet højder i rutens punkter, der optegnes højdekurve. I andet projekt kan brugeren udpege rute i OpenStreetMap (jeg har god forståelse af dette gode projekt, kan udtrække geografiske data), punkterne langs ruten udtrækkes, elevations-værdier findes, der kan udskrives gpx-fil til download, se http://bjarnephys.site/GPS-route-tools/. Tidligere har jeg brugt Googles rute-direction-service til at lave højdekurve langs ruten. Jeg holder mig i gang med hobbyprojekter, fordi det er sjovt, forhåbentlig kan bruges af andre, og som reklame i min jobsøgning. Her har jeg arbejdet med javascript og PHP.Nogle få af min projekter i senest jobsCV

CV(english)